Beter communiceren op de werkvloer

Durf jij eerlijk te communiceren met je collega’s, leidinggevende of werkgever? Veel mensen vinden het lastig om grenzen aan te geven of open het gesprek aan te gaan over moeilijke onderwerpen in werksituaties. Voorbeelden als niet voor jezelf opkomen wanneer die ene collega weer een kwetsende opmerking maakt, als jouw collega alle lof krijgt voor jouw harde werken of als je het gevoel hebt gepasseerd te worden voor een promotie, leiden tot veel frustratie en zelfs verdriet. In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen die door dit soort problemen het plezier in hun werk volledig kwijtraken, zich onzeker voelen of zelfs een burn out krijgen. In deze blog geef ik een aantal tips die bijdragen aan open en constructieve communicatie op de werkvloer. Ik hoop je met deze tips iets te bieden waar je direct mee aan de slag kunt en zo bij te dragen aan jouw (werk)geluk.

Welke uitdagingen kom jij tegen in je werk? In deze blog geef ik je een paar tips waarmee ik je meer inzicht in de situatie wil geven. Om regie te pakken en deze situatie op te lossen kun je jezelf drie vragen stellen:

  • Kun je de situatie veranderen? Doe het.
  • Is het antwoord “nee”, kun je de situatie dan accepteren? Doe het.
  • Is hierop het antwoord “nee” dan kun je de situatie het beste verlaten (weggaan).

Deze drie keuzes bespreek ik uitgebreid in een volgend blog. Maar, eerst biedt ik je een paar praktische tips om op het werk open en eerlijk te communiceren. Ook als je op dit moment geen uitdagingen ziet maar juist heel tevreden bent, kan dit artikel je nieuwe inzichten bieden. Op enig moment krijgen we tenslotte allemaal met uitdagingen te maken.

De eerste stap naar goede communicatie

Eigenlijk heb ik al weggegeven dat er altijd drie opties zijn: veranderen, accepteren of verlaten (weggaan). Voordat je daar aan toe bent moet je je bewust zijn van de uitdaging of het probleem en bereid zijn over te gaan tot actie.

Misschien ben je niet helemaal tevreden, merk je dat je met buikpijn naar je werk gaat of juist gefrustreerd en uitgeput thuiskomt. Maar, waar ligt dat aan? Waar loop je tegenaan waardoor je deze gevoelens ervaart? Misschien weet je al wat jouw pijnpunt is, maar heb je daar tot nu toe niets aan kunnen of durven doen of weet je gewoonweg niet Hoe?

Stel jezelf de vraag: hoe ontwikkelt de situatie zich als ik niets doe? Probeer je dan ook écht voor te stellen waar je over een jaar bent, zonder iets aan de situatie te doen. Ben je dan wel gelukkig op je werk? Of ben je dan misschien nog even gefrustreerd? Dit signaalmoment is voor veel mensen belangrijk om over te kunnen gaan tot actie. Pas wanneer je weet wat voor jou het pijnpunt is én je bereid bent om over te gaan tot actie, kan je de regie pakken en het probleem oplossen.

Zelfreflectie in communicatie

Communicatie is altijd een spel tussen meerdere personen, waarin iedereen een aandeel heeft. Communicatie verbeteren en eventuele conflicten als gevolg van slechte communicatie vragen daarom altijd om zelfreflectie. Voordat je kunt bepalen hoe je de situatie kunt verbeteren, wil ik je daarom uitdagen om jezelf eerlijk af te vragen, wat is mijn aandeel in deze situatie? Onderstaande  vragen kunnen je vast richting geven om de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken:

  • Hoe is de huidige situatie ontstaan?
  • Wat is mijn rol daarin geweest?
  • Heb ik mijn grenzen duidelijk aangegeven?
  • Welke informatie over mezelf heb ik de ander gegeven?
  • Hoe heb ik mijzelf geprofileerd?
  • Waarom raken zijn/haar opmerkingen mij zo?

Een groot deel van ons gedrag is onbewust, maar voedt ook de reactie van anderen. Niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je het zegt speelt een grote rol in hoe de ander jou ziet en op jou reageert. Ik wil hierbij voorop stellen dat dit niet voor elke situatie opgaat. Racistisch, seksistisch of intimiderend gedrag is natuurlijk in iedere situatie uit den boze en creëert een onveilige werksfeer.

“Als jij bij de kennismaking met je nieuwe manager (onbewust) de nadruk legt op je zwaktes en uitdagingen, is de logische reactie van de manager niet dat jij een sterk teamlid bent. Terwijl dat misschien teniet doet aan wat je wél kan en allemaal al bereikt hebt. Datzelfde gaat op voor hoe jij je profileert of je grenzen aangeeft. Hiermee voeden we de onderlinge relaties.“ – Ingrid de Jong

Deze zelfreflectie brengt je een stap verder in het veranderen van de situatie: je weet nu als het goed is wat er moet veranderen en wie dat moet veranderen. De vervolgstap is vaak heel eenvoudig, namelijk een open en eerlijk gesprek over de situatie waarin jij je grenzen aangeeft en voor jezelf opkomt, zonder jouw eigen bijdrage aan de situatie uit het oog te verliezen en alleen met de vinger naar de ander te wijzen.

Persoonlijke coaching: beter leren communiceren

Mijn naam is Ingrid de Jong, sinds 2010 heb ik mijn eigen coach praktijk (NOBCO geaccrediteerd). Ik sta professionals bij in persoonlijke en zakelijke ontwikkeling, waarin ik hun worsteling en vertwijfeling herken. De ervaring leert dat mensen die in coaching komen al na een paar gesprekken inzichten krijgen waarmee zij nieuwe stappen durven te zetten. Hun leven richting geven naar datgene wat zij wél willen. Ben jij hier klaar voor of twijfel je juist? Neem gerust contact met mij op, ik ga hier graag over met je in gesprek tijdens een oriënterend gesprek.