Disclaimer en auteursrecht

1. Aansprakelijkheid

De website van Coachingdejong is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste of onvolledige informatie bevat en verstrekt. Coachingdejong, de houder van de website Coachingdejong.nl en de medewerkers van Coachingdejong.nl zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Zij zijn ook niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website of andere schadeveroorzakend gebruik van de website.

2. Koppelingen

Aan de website van Coachingdejong zijn, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden. Daarmee verstrekt Coachingdejong aanvullende informatie aan u. Coachingdejong en de medewerkers van Coachingdejong zijn niet verantwoordelijk voor de via hyperlinks aan de website gekoppelde websites.

3. Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

4. Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van Coachingdejong of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd.

Coachingdejong heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.