Privacy statement

Coachingdejong, houder van de website Coachingdejong.nl, hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. Zij beschermt de privacygevoelige gegevens zo optimaal mogelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij handelen het uitgangspunt.

1. Verstrekking aan derden

De gegevens die eventueel door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt, anders dan na uw toestemming, of wanneer de wet dat voorschrijft, of een gerechtelijke bevel ons daartoe verplicht.

2. Beveiliging

Coachingdejong.nl treft maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door de bezoeker zijn verstrekt. De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen persoonlijke informatie.

3. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de website van Coachingdejong.nl op de harde schijf van uw PC wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Uit het cookie blijkt wat u van ons wil. Daarmee kunnen wij de informatie op de website voortdurend verbeteren.

4. Wijziging gegevens

U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen. Coachingdejong.nl stuurt u een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

Coachingdejong heeft het recht om de voorwaarden in het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.