Praktische informatie, vergoedingen en aftrekbaarheid.

Accreditatie

Als coach ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) onder aansluitnummer 3368, lid van de EMCC en ik bezit het EIA keurmerk.

EIA keurmerk

Een coach met een EIA-keurmerk moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen, volgt de Internationale Ethische Code en is zichzelf continu aan het ontwikkelen. Deze kwaliteitseisen hebben onder andere betrekking op opleiding, vastgestelde intervisie- en supervisie uren, professionaliteit, vaardigheden, bedrijfsvoering, het aantal coachuren, integriteit en permanente ontwikkeling.

Internationale Ethische Code

Ik werk volgens de Internationale Ethische Code (IEC) van de NOBCO.
De IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC staat opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Tevens ondersteunt de NOBCO het Diversity Statement van EMCC (European Mentoring and Coaching Council) In deze verklaring beschrijft EMCC  waarden als respect voor iedereen, autonomie, non-discriminatie en tegengaan van geweld in welke vorm dan ook. Deze werkwijze staat eveneens opgenomen in de IEC.

Download hier de Internationale Ethische Code voor coaches.

Algemene voorwaarden

Op alle coachtrajecten zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor het leveren van coachdiensten van toepassing’.

Download hier de voorwaarden.

Privacy verklaring

Download hier de privacyverklaring

Klachtenregeling

Download hier de klachtenregeling

Vergoedingen

In principe ga ik ervan uit dat een traject of programma bekostigd wordt door jouw werkgever. Vaak zijn werkgevers bereid om trajecten te vergoeden indien het betrekking heeft op je werk en je functioneren, dus het kan lonen om hiernaar te informeren. Steeds vaker worden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling opgenomen in CAO’s en/of zijn er persoonlijke ontwikkelingsbudgetten beschikbaar. Immers, je werkgever is ook gebaat bij een bevlogen, goed functionerende en gezonde werknemer!

Mocht je een vaststellingsovereenkomst hebben en staat hierin opgenomen dat er sprake is van een Transitievergoeding of Outplacementbudget? Deze zijn eveneens in te zetten om mijn trajecten te volgen. Neem gerust even contact op om jouw opties te bespreken.

Aftrekbaarheid

Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding onder voorwaarden aftrekbaar onder studiekosten. Er moet voor de fiscus sprake zijn van bijvoorbeeld ‘individuele advisering van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’. Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW voor de inkomsten belasting als studiekosten aftrekken. Tenminste als het doel ervan is verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en dat met het oog op verwerven van inkomen. Afhankelijk van je jaarinkomen kun je tot wel 52% van je investering terugvorderen, dus dit is zeker de moeite waard. Check voor de meest recente informatie altijd de site van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl

Voor 2019 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers.

Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van €600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers

Alle administratieve zaken en aanvragen omtrent dit ontwikkeladvies worden door mij verzorgd.

Wil je meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.