Author Archives: Ingrid de

Communiceren op de werkvloer: conflicten voorkomen en oplossen

Hoe los je een vervelende situatie op je werk op? In een eerdere blog schreef ik over open en eerlijke communicatie op de werkvloer. In deze blog biedt ik je inzicht in de drie manieren om een conflict op te lossen: de situatie veranderen (verbeteren), accepteren of verlaten. In mijn praktijk zie ik namelijk veel mensen die het plezier in hun werk compleet kwijt zijn door conflicten die ontstaan zijn door slechte communicatie. Voorbeelden als niet voor jezelf opkomen wanneer die ene collega weer een kwetsende opmerking maakt, als jouw collega alle lof krijgt voor jouw harde werken of als je het gevoel hebt gepasseerd te worden voor een promotie, leiden tot veel frustratie en zelfs verdriet. Deze conflicten leiden tot frustratie, wantrouwen, afname in productiviteit en ook zeer regelmatig tot een burn-out. Grenzen stellen en open communicatie is essentieel voor een veilige werkomgeving én je gezondheid. Daarom geef ik in deze blog een aantal tips die bijdragen aan open en constructieve communicatie op de werkvloer. Ik hoop je met deze tips iets te bieden waar je direct mee aan de slag kan en zo bij te dragen aan jouw (werk)geluk. Welke uitdagingen kom jij tegen in je werk? Eigenlijk heb je in iedere situatie, of daar nu wel of geen anderen bij betrokken zijn, drie keuzes: De situatie veranderen De situatie accepteren De situatie verlaten Aan de hand van deze drie opties probeer ik je nieuw inzicht te bieden, zodat je hopelijk met een frisse blik naar jouw uitdagingen kunt kijken. Ook als je op dit moment geen uitdagingen ziet maar juist heel tevreden bent, kan dit artikel je nieuwe inzichten bieden. Op enig moment krijgen we tenslotte allemaal met uitdagingen te maken. De situatie veranderen Bij veranderen denken we al snel dat een ander iets moet veranderen. We willen dat de ander zijn gedrag aanpast, verlangen dat een ander ons serieuzer neemt of geen kwetsende opmerkingen meer maakt. En misschien is dat ook zo, ligt een deel van de oplossing bij een gedragsverandering van de ander. Maar daar heb jij weinig controle over, je kunt hooguit het gesprek aangaan en je grenzen aangeven. Voordat je de situatie kunt veranderen en daar een eerlijk en constructief gesprek over kunt voeren kan je ook eerst naar jezelf kijken. Vraag jezelf voordat je het gesprek aangaat eens af, wat is mijn aandeel in deze situatie? Deze zelfreflectie zorgt ervoor dat je een open en eerlijk gesprek kunt voeren met je collega’s, leidinggevende of werkgever. In dit gesprek geef jij je grenzen aan en zoek je samen met de andere persoon of personen naar een oplossing, zonder jouw eigen bijdrage aan de situatie uit het oog te verliezen en alleen met de vinger naar de ander te wijzen. In de praktijk zijn deze gesprekken niet altijd eenvoudig door onzekerheid of angst voor het gesprek en de mogelijke gevolgen daarvan. Hierdoor gaan we de confrontatie uit de weg of nemen emoties de overhand tijdens het gesprek. Je kunt jezelf klaarstomen voor zo’n gesprek […]

Beter communiceren op de werkvloer

Durf jij eerlijk te communiceren met je collega’s, leidinggevende of werkgever? Veel mensen vinden het lastig om grenzen aan te geven of open het gesprek aan te gaan over moeilijke onderwerpen in werksituaties. Voorbeelden als niet voor jezelf opkomen wanneer die ene collega weer een kwetsende opmerking maakt, als jouw collega alle lof krijgt voor jouw harde werken of als je het gevoel hebt gepasseerd te worden voor een promotie, leiden tot veel frustratie en zelfs verdriet. In mijn praktijk zie ik regelmatig mensen die door dit soort problemen het plezier in hun werk volledig kwijtraken, zich onzeker voelen of zelfs een burn out krijgen. In deze blog geef ik een aantal tips die bijdragen aan open en constructieve communicatie op de werkvloer. Ik hoop je met deze tips iets te bieden waar je direct mee aan de slag kunt en zo bij te dragen aan jouw (werk)geluk. Welke uitdagingen kom jij tegen in je werk? In deze blog geef ik je een paar tips waarmee ik je meer inzicht in de situatie wil geven. Om regie te pakken en deze situatie op te lossen kun je jezelf drie vragen stellen: Kun je de situatie veranderen? Doe het. Is het antwoord “nee”, kun je de situatie dan accepteren? Doe het. Is hierop het antwoord “nee” dan kun je de situatie het beste verlaten (weggaan). Deze drie keuzes bespreek ik uitgebreid in een volgend blog. Maar, eerst biedt ik je een paar praktische tips om op het werk open en eerlijk te communiceren. Ook als je op dit moment geen uitdagingen ziet maar juist heel tevreden bent, kan dit artikel je nieuwe inzichten bieden. Op enig moment krijgen we tenslotte allemaal met uitdagingen te maken. De eerste stap naar goede communicatie Eigenlijk heb ik al weggegeven dat er altijd drie opties zijn: veranderen, accepteren of verlaten (weggaan). Voordat je daar aan toe bent moet je je bewust zijn van de uitdaging of het probleem en bereid zijn over te gaan tot actie. Misschien ben je niet helemaal tevreden, merk je dat je met buikpijn naar je werk gaat of juist gefrustreerd en uitgeput thuiskomt. Maar, waar ligt dat aan? Waar loop je tegenaan waardoor je deze gevoelens ervaart? Misschien weet je al wat jouw pijnpunt is, maar heb je daar tot nu toe niets aan kunnen of durven doen of weet je gewoonweg niet Hoe? Stel jezelf de vraag: hoe ontwikkelt de situatie zich als ik niets doe? Probeer je dan ook écht voor te stellen waar je over een jaar bent, zonder iets aan de situatie te doen. Ben je dan wel gelukkig op je werk? Of ben je dan misschien nog even gefrustreerd? Dit signaalmoment is voor veel mensen belangrijk om over te kunnen gaan tot actie. Pas wanneer je weet wat voor jou het pijnpunt is én je bereid bent om over te gaan tot actie, kan je de regie pakken en het probleem oplossen. Zelfreflectie in communicatie Communicatie is altijd een spel tussen meerdere personen, waarin iedereen […]

Bewust een carrière kiezen met hulp van een carrière coach

Hoe kies je bewust voor jouw eigen geluk en carrière? Het is een vraag waar veel mensen tegenaan lopen. Bewust of onbewust hebben factoren van buitenaf, zoals de verwachtingen van anderen, een grote rol in onze keuzes. In dit artikel ga ik dieper in op hoe verwachtingen vanuit onze omgeving invloed hebben op de ontwikkeling en keuzes van onze loopbaan. In een coaching traject help ik je weer van binnen naar buiten te kijken en de handvatten te ontwikkelen om zelf, bewust en autonoom voor jouw carrière- en levenspad te kiezen. Hoe verwachtingen vanuit onze omgeving invloed hebben op onze carrière In mijn praktijk zie ik bij vrijwel iedereen terug hoe de verwachtingen van onze omgeving impact hebben op de keuzes die we maken, de carrière die we kiezen en hoe we ons leven leiden. Al op jonge leeftijd moeten we keuzes maken die van grote invloed zijn op onze latere loopbaan en leven, zoals een richting op de middelbare school, een vervolgopleiding en soms zelfs het bedrijf of de functie waarin we aan het werk gaan. “Zeker wanneer je jong bent is het lastig volledig autonoom een keuze te maken, zonder beïnvloed te worden door jouw omgeving. Welke invloed hadden jouw familie, vrienden of docenten op jouw keuzes, bewust of onbewust? Het gevolg is dat we vaak niet de juiste of best passende keuze maken en daar op latere leeftijd achter komen. Meestal doordat je een onbehaaglijk gevoel ervaart, zonder direct aanwijsbare reden. Als coach ontvang ik veel dertigers, veertigers en zelfs vijftigers die eigenlijk niet of niet meer in staat zijn om van binnen naar buiten te kijken.” Perspectief veranderen met een carrière coach: leer van binnen naar buiten kijken Leef jij door jouw eigen autonome keuzes te maken en het best bij jou passende pad te volgen of kijk en leef je voornamelijk naar de verwachtingen van anderen? Wanneer je van buiten naar binnen kijkt, spelen factoren van buitenaf een grote rol in jouw leven en de beslissingen die je maakt. Denk hierbij aan de mening en verwachtingen van anderen, zoals gezin van herkomst, vrienden, docenten en collega’s, zowel in fysieke contacten als via sociale media.Je kijkt dan als het ware naar jezelf door de ogen van een ander en dan kan het lastig zijn je twijfels te uiten. Als coach zie ik veel mensen die voor de buitenwereld alles perfect voor elkaar lijken te hebben, maar waarbij het van binnen knaagt. Zij zijn niet gelukkig, niet meer trots op wat ze doen of ze voelen zich uitgeblust. Het werk is niet meer passend en ze zijn toe aan iets anders, een andere richting, andere werkgever of meer passende taken. Zij zijn te lang doorgegaan met iets waar ze bewust of onbewust in zijn gemanoeuvreerd. Dit kan je geluk behoorlijk in de weg staan. Als carrière coach help ik mijn coachees hun potentieel te ontsluiten; wat wil jij, waar word jij blij van, waarom ben je niet tevreden? En, wanneer heb jij voor het laatst echt gekozen? […]

Carrière coaching: ongelukkig op het werk?

Ben jij niet helemaal gelukkig op je werk? Je bent niet alleen. Heel veel mensen voelen zich niet gelukkig in hun werkomgeving en dit is dan ook de meest voorkomende reden om aan de slag te gaan met een carrière coach. De oorzaak van dit veel voorkomende gevoel is voor ieder individu anders, weet jij waar de schoen wringt?